Tjänster

Väster Konsult & Entreprenad Teknik AB kan nu erbjuda fuktmätning med värmebildvisning, vilket gör att vi kan visa er temperaturavvikelser direkt på plats och med vår utskrivna rapport. Genom att följa temperaturavvikelserna direkt på skärmen vid uppmätningen kan du upptäcka eventuella fuktskador i tid. Våra tekniker kan därför på ett snabbt och enkelt sätt lokalisera eventuella vattenskador etc.

Med exakta, icke förstörande fuktmätningar upp till 19 mm under materialets yta med stift-lösa mätningar. För att sedan kunna mäta med stift sond och få ett djupt värde. IGM-tekniken (Infrared Guided Measurement) hjälper oss att snabbt söka efter och hitta fuktproblem genom att visuellt guida till rätt plats för att utföra pålitliga fuktavläsningar.

Bristfällig isolering, fukt och läckor i byggnadens klimatskal medför höga kostnader för ägare av kommersiella fastigheter och bostadshus.

Vi kan hjälpa dig att snabbt se var energieffektiviteten kan förbättras.

Det vi kan bistå er med är bla följande:

  • Fuktmätare med laserpekare och värmebildvisning, vilket gör att ni kan se temperaturavvikelser direkt i displayen. (perfekt för att se energi förlust vid otäta fönster)
  • Vår tekniker visar via värmebilden er att snabbt hitta problemet och visar var vi behöver mäta fukten.
  • För ickeförstörande fuktindikering, vid tätskikt och liknande läggs instrumentet mot underlaget.
    Perfekt för att identifiera riskområden, till exempel under våtrumsmattor, kakel, gipsväggar och andra byggnadsmaterial.
  • För mätning av fuktkvot i trä och andra mjuka material.
  • För temperatur- och luftfuktighetsmätning med RF-givare. 
  • Vid förflyttningar mellan mätplatser kan vi visa tydligt när den relativa luftfuktigheten nått ett stabilt läge.
  • Vi dokumenterar även värmebilder för efteranalys och rapportering till er

   

Alla nya byggnader måste uppfylla lufttäthetskrav enligt gällande byggregler. Genom att reducera luftläckage kan du skapa bättre komfort i byggnaden. Byggnaden kan dessutom värmas effektivare vilket spar både energi och pengar.

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag.